Akademie Aplikované Psychologie 

AAP nabízí nové možnosti studia humanitních věd se zvláštním zaměřením na psychologii a její využití v praxi. Studium je určeno absolventům středních škol a všem, kteří chtějí lépe poznat a pochopit prožívání a chování člověka v nejrůznějších životních situacích. Studium není věkově omezeno.

AAP je koncipována jako tříleté večerní studium tvořené společným základem ve formě přednášek a širokou nabídkou volitelných seminářů a kroužků. Velký důraz je kladen na individuální přístup. Délku a rozsah studia si určují studenti podle svých zájmů a časových možností. Studium je členěno na semestry.

Studenti si mohou v jednotlivých semestrech volit různý rozsah studia. Na konci každého semestru je možné složit zkoušku z absolvovaných předmětů. Po úspěšném absolvování AAP obdrží studenti závěrečné osvědčení a diplom. Přednášejí učitelé s vysokoškolskou praxí z domácích i zahraničních vysokých škol univerzitního typu a odborníci z praxe

Zpět na hlavní stránku