Informace na úvod              Aktuální  program kurzů

  Přednášené obory          Pište nám         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademie Aplikované Psychologie 

AAP nabízí nové možnosti studia se zvláštním zaměřením na psychologii a její využití v praxi.

Studium je určeno všem, kteří chtějí lépe poznat a pochopit prožívání a chování člověka různějších životních situacích. 

Nabízíme semináře, workshopy, kurzy pro střední a vrcholový management a individuální koučing.

Pro jednotlivce
Osobnost, vztahy, rodina a děti
Večerní kurzy pro veřejnost
Diagnostika osobnosti a osobnostní rozvoj 
Výběr vhodného typu zaměstnání 
Řešení konfliktů 
Individuální a skupinové rozvojové programy
Vztahy - poradenství pro partnery
Děti a školy  
Poradna pro rodinu
 

Pro firmy
Motivace, rozvoj, týmová spolupráce
Výběr vhodného zaměstnance 
Personální audit 
Mediace, řešení konfliktů
Komplexní rozvojové programy 
Koučing 
Mentoring 
Intervenční workshop 
Personální podpora pro zaměstnance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Akademie Aplikované Psychologie             

       Obecná psychologie    Řešení konfliktůUmění vyjednávat Vývojová psychologie 

Zvládnutí stresu Grafologie  partnerská komunikace Rodinná terapie 

PsychopatologieRelaxační techniky Psychohygiena  Sociální psychologie 

Klinická psychologie    Dějiny psychologie Pedagogická psychologie  

Forenzní psychologieRelaxační techniky   Psychická závislost

Tvořivá dramatika Muzikoterapie   Arteterapie

              Aktuální  program kurzů